วันพฤหัสบดีที่ 22 สิงหาคม พ.ศ. 2556

โอ บอง แปง ประเทศไทย เปิดรับสมัครพนักงานประจำร้าน หลายอัตรา


งานpart time โอ บอง แปง (ประเทศไทย) Au Bon Pain ผู้ให้บริการร้านรูปแบบ เบเกอรี่ คาเฟ่ เริ่มเปิดตัวในประเทศเมื่อปี พศ.2540 สาขาแรกตั้งอยู่ที่อาคารสินธร ถนนวิทยุ ปัจจุบัน โอ บอง แปง ขยายสาขาเพิ่มมากขึ้นกว่า 40 สาขาในประเทศไทย และเตรียมแผนขยายสาขาเพื่อรองรับการใช้บริการของลูกค้าตามพื้นที่ต่างๆ อย่างไม่หยุดนิ่งโอ บอง แปง ประเทศไทย เปิดรับสมัครพนักงานประจำร้าน หลายอัตรา

Store Manager / ผู้จัดการร้าน:

หน้าที่และความรับผิดชอบ: เป็นผู้ที่รับผิดชอบในทุก เรื่องที่เกิดขึ้นภายในร้านของตน อันประกอบด้วยทั้งด้านการดำเนินงานต่างๆ ในร้าน และผลประกอบการด้านการเงินของร้าน อันได้แก่ การดูแลและรับผิดชอบต่องบกำไรขาดทุนของร้าน เป็นผู้ที่รักษาไว้ซึ่งคุณภาพและมาตรฐานที่ดีเลิศของทั้งผลิตภัณฑ์สินค้า และการบริการของเราตลอดเวลา รวมถึงการรับสมัครพนักงาน จ้างงาน อบรมความรู้เบื้องต้น ให้คำแนะนำ และพัฒนาทีมงานในร้านของตนอยู่ตลอดเวลา

คุณสมบัติ:

การศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป ในสาขาที่เกี่ยวข้อง
บุคลิกภาพดี มนุษย์สัมพันธ์ดี มีความเป็นผู้นำ
สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้
มีประสบการณ์ด้านงานบริการ / จัดการ อย่างน้อย 3 ปี

Assistant Store Manager / ผู้ช่วยผู้จัดการร้าน:

หน้าที่และความรับผิดชอบ: โดยจะมีหน้าที่กำกับดูแลในทุกๆ ส่วนของการปฏิบัติงานในร้านทั้งหมด อันประกอบไปด้วย การให้บริการที่เป็นเลิศ การรักษาคุณภาพมาตรฐานของสินค้า สุขอนามัย การควบคุมเงินสด การบริหารผลการทำงานของทีมงาน และด้านการเงินต่างๆ ภายในร้านอีกด้วย ซึ่งตำแหน่งนี้ควรจะต้องมีประสบการณ์ในการทำงานด้านบริการอย่างน้อย 2 ปี ต้องมีความสามารถในการสื่อสาร และมีศักยภาพในการเป็นผู้นำที่ดีได้อีกด้วย

คุณสมบัติ:

การศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป
บุคลิกภาพดี มนุษย์สัมพันธ์ดี มีความเป็นผู้นำ
สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้
มีประสบการณ์ด้านงานบริการ / จัดการ อย่างน้อย 2 ปี
สามารถทำงานเป็นกะตามที่บริษัทกำหนดได้
Baker / ผู้อบขนมปัง :

หน้าที่และความรับผิดชอบ: Baker ทุกๆ คนของเรา นับได้ว่าเป็นส่วนที่มีความสำคัญเป็นอย่างยิ่งในความสำเร็จของ โอ บอง แปง พวกเขาเหล่านั้นล้วนเป็นผู้ที่มี “ฝีมือ” และความเชี่ยวชาญในการสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพ และได้มาตรฐานอย่างสูงสุดของบริษัท ตลอดเวลา

คุณสมบัติ:

ชาย / หญิง อายุไม่ต่ำกว่า 18 ปีบริบูรณ์
การศึกษาระดับ ม.3 , ม.6 , ปวช. , ปวส. หรืออนุปริญญาขึ้นไป
บุคลิกภาพดี มนุษย์สัมพันธ์ดี
สามารถทำงานเป็นกะตามที่บริษัทกำหนดได้
หากมีความรู้ด้านการทำหรืออบขนม จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
ผลประโยชน์

ที่ โอ บอง แปง เรามีความปรารถนาอย่างต่อเนื่องที่จะเป็นบริษัทที่ทุกท่านพึงพอใจทำงานด้วย ดังนั้นเราจึงได้มีผลประโยชน์ต่างๆ เบื้องต้น ต่อทุกๆ ท่านที่เหมาะสม และได้ร่วมงานกับเราดังต่อไปนี้:

ค่าจ้างรายเดือนที่ไม่น้อยกว่ามาตรฐาน
รายได้จูงใจจากการขาย (Sales Incentive)
การประกันชีวิต และค่ารักษาพยาบาลเบื้องต้น
ส่วนลดในการซื้อสินค้า และผลิตภัณฑ์ที่ร้าน
วันหยุดพักร้อนประจำปี
วันหยุดในวันเกิด
ชุดยูนิฟอร์ม
กิจกรรมสนุกสนานประจำปี
บรรยากาศที่ดีในการเรียนรู้ ฝึกอบรม และความมุ่งมั่นที่จะพัฒนาให้ท่านไปพร้อมกับเรา
*นอกจากนี้ โอ บอง แปง ยังเปิดรับพนักงานพาร์ทไทม์ อีกหลายอัตรา (รายได้ 40 – 44 บาท/ชั่วโมง)

ผู้สนใจทุกท่าน สามารถติดต่อได้โดยตรงที่

บริษัท เอบีพี คาเฟ (ประเทศไทย) จำกัด
ฝ่ายทรัพยากรบุคคล 209/1 อาคาร เค ทาวเวอร์ บี ชั้น 25 ถ. สุขุมวิท 21 (อโศก)
แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพ 10110

เว็บไซต์: http://www.aubonpainthailand.com

0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น